Górnictwo i Lotnictwo Górnictwo

...
 
EKOSOL CARBO

EKOSOL CARBO

Środek przeciwdziałający zamarzaniu węgla. Preparat poprawia spalanie oraz wymianę ciepła - oszczędność w ilości spalanego opału.

od 0,24 kg/m2

 Dodaj do listy
 Dystrybucja
 Zapytaj eksperta
Zalety
 • zmniejszenie zapylenia budynków, środowiska

 • polepszenie spalania

 • zmniejszenie ilości spalanego węgla

 • zmniejszenie ilości emitowanego pyłu do środowiska

 • zmniejszenie zawartości części palnych w żużlu i popiele

 • zwiększenie bezpieczeństwa pożarowego budynku

 • wydłużenie żywotności mechanicznej podajnika węgla z pojemnika zasypowego do pieca

 • zmniejszenie częstotliwości czyszczenia pieca, przewodów spalinowych, pomieszczenia kotłowni

 • likwiduje roszenie w zasobniku węgla, co zabezpiecza zasobnik przed korozją

 • środek ekologiczny - biodegradowalny, nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi

 • oszczędność w zużyciu energii elektrycznej pobieranej przez mechanizmy- podajniki palnika retortowego

 • wyeliminowanie procesu koksowania się węgla na ruszcie kotła oraz palniku retortowym kotła- podczas spalania

 • nie wykazuje niekorzystnego działania na taśmy transportowe przenośników taśmowych, ani na blachę karoseryjną (potwierdzone badaniami w laboratorium akredytowanym)

 • wyeliminowanie lub radykalne ograniczenie pylenia przy załadunku węgla do pieca, składowaniu węgla, magazynowaniu. Powstrzymuje proces starzenia - wietrzenia się węgla

 • zdecydowane ograniczenie osadzania się pyłów i sadzy na ściankach w piecu, w przewodach spalinowych, w pomieszczeniach kotłowni, magazynach na opał

Właściwości

EKOSOL CARBO przeznaczony jest do stosowania w kopalniach węgla kamiennego, brunatnego, w elektrociepłowniach oraz wszędzie tam, gdzie stosowany jest węgiel, który narażony jest na przymarzanie. Zapobiega zamarzaniu węgla i jego przymarzaniu do ścian wagonów.

Środek działa na zasadzie obniżenia temperatury krzepnięcia wody oraz modyfikacji struktury lodu w kierunku pozbawienia go zdolności wiążących. Przeznaczony również do skrapiania - zraszania węgla, eko – groszku, miału w celu polepszenia spalania i wymiany ciepła - osiągnięcia oszczędności w ilości spalanego opału.

Dawkowanie:
0,24 kg/m2- przy smarowaniu burt wagonów i samochodów,
0,33 kg/m3- przy polewaniu na pryźmie.

 
Pliki do pobrania