Remonty ścian fundamentowych w starych budowlach.
Remonty ścian fundamentowych w starych budowlach.
15.05.2016 | BUDOWA

Z naprawą izolacji w starszych budynkach zawsze należy poczekać do okresu pory suchej tj. do czasu, kiedy nastanie słoneczna pogoda, a wody gruntowe maksymalnie się obniżą.
Izolację ścian fundamentowych należy wykonać po stronie zewnętrznej ściany. W tym celu ściany budynku należy odkopać, przy wykonywaniu odkopu ścian pamiętać o zachowaniu bezpieczeństwa, by w czasie wykonywania prac w wykopie nie zostać przysypany ziemią .W tym celu należy wykonać albo właściwy kąt odłamu gruntu, albo wykonać zabezpieczenie wykopu budując odpowiedni szalunek. Ściany należy odkopać do poziomu posadzki w piwnicy.
Po odkopaniu ścian należy dokładnie oczyścić z ziemi, szczególnie fugi w przypadku fundamentów murowanych, lub zalewanych betonem kamieni, wszystkie ubytki technologiczne pozbawić z zaległej w nich ziemi. Najlepiej zrobić to szczotami.
Oczyszczone ściany należy dokładnie zagruntować, a do tego celu można zastosować IZOPLAST R-w (jest to emulsja bitumiczno kauczukowa wodna) lub IZOPLAST R. (jest to roztwór bitumiczno kauczukowy rozpuszczalnikowy).

Zobacz wideo prezentujące proces przygotowania powierzchni fundamentu:

Do gruntowania ścian używamy szczot dekarskich lub pędzli, gruntowania ścian należy dokonać w taki sposób, żeby środek gruntujący wniknął do wszystkich szczelin, wżerów, raków w ścianie fundamentowej. Gruntowania ścian należy dokonać bardzo starannie, bez pominięć, równomiernie, dwukrotnie w odstępach czasu ok 4-8 godz. w zależności od pogody. IZOPLAST R-w, jak również IZOPLAST R są preparatami gruntującymi, stąd nie pozostawiają grubej powłoki na nakładanej powierzchni a zadaniem tych preparatów jest jak najgłębiej wchłonąć się do grutowanego podłoża i stworzyć warstwę szczepną. W przypadku dużych ubytków w ścianie dopuszcza się uzupełnienie ich masą HYDROLASTIK ,uzupełnione powierzchnie po wyschnięciu również należy zagruntować (przygotowanie masy HYDROLASTIK – patrz instrukcja przy wyrobie). Następnie na prawidłowo zagruntowane ściany nakłada się właściwą warstwę izolacyjna, można do tego celu zastosować IZOPLAST WKL lub IZOPLAST MEGA TEX . Masę izolacyjną na ścianę nakłada się metalowymi pacami. Przy nakładaniu masy izolacyjnej na ścianę konieczne jest starannie wypełnić masą wszystkie ubytki ściennie, masę należy mocno wcisnąć w szczeliny, raki, wżery itp.

Masy IZOPLAST R-w lub IZOPLAST MEGA TEX nakłada się co najmniej w dwóch warstwach. Po nałożeniu masy ściana powinna być równa, powłoka pełna o grubości kilku milimetrów (patrz dane techniczne dla zastosowanych wyrobów). Na wykonaną izolacje pionową można nałożyć izolację termiczną, płyty termoizolacyjne (styropianowe lub inne materiały), które należy mocno docisnąć w celu dobrego przyssania ich do masy izolacyjnej. Izolację termiczna można zabezpieczyć folią przeciwwodną „ folia bąbelkowa ”.

Po wykonaniu tych prac ściany fundamentowe należy obsypać żwirem drenarskim oraz ziemią. Jeżeli jest to wymagane należy wykonać drenaż opaskowy budynku. Wszystkie wymienione czynności należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną. Powyższy przykład podaje wykonanie izolacji pionowej ściany budynku, w przypadku konieczności wykonania w obiekcie izolacji poziomej, prace takie wykonują zazwyczaj przedsiębiorstwa specjalistycznego przez wprowadzenie do ściany specjalnej masy specjalizują w odpowiedni sposób wywierconych otworach. Należy pamiętać że dopiero wykonanie dobrej izolacji pionowej i poziomej ścian fundamentowych gwarantuje pewne zabezpieczenie obiektu przed wodami . Suchy dom to zdrowy dom.

Dokładne dane techniczne produktów IZOPLAST R-w oraz IZOPLAST R. także produktu HYDROLASTIK znajdziesz na naszej stronie

Krok po kroku

  1. Odkopanie fundamentu
  2. Oczyszcenie ściany
  3. Gruntowanie
  4. Izolacja termiczna
  5. Obsypanie ściany żwirem drenarskim

MASZ WĄTPLIWOŚCI?

zapytaj eksperta